Lo sentimos. Aún no hemos traducido esta página al español. Avísenos si desea que esto sea una prioridad y traduciremos la página lo antes posible.


We're sorry. We have not yet translated this page into Spanish. Please let us know if you want us to make it a priority and we will work to translate it as soon as possible.


Solicitar traducción Request translation

Gracias, su solicitud ha sido presentada. Thank you, your request has been submitted.

در این صفحه

مزایای بیکاری | Paid Family & Medical Leave (مرخصی پزشکی و خانواده باحقوق)مشاغل و آموزش‌ها

 


مزایای بیکاری

با تماس با شماره تلفن 0758-410-800 درخواست دهید. برای درخواست کمک به فارسی با داخلی 18 تماس بگیرید (مترجم شفاهی به طور رایگان در دسترس است). اگر ناشنوا، کم‌شنوا، یا دچار اختلال گفتاری هستید، با شماره‌گیری 711 با Washington Relay Service (خدمات تلفن ناشنوایان واشنگتن) تماس بگیرید.

               

وقتی با این شماره تماس می‌گیرید، ممکن است این پیام (فایل wav ) را به انگلیسی بشنوید. که می‌گوید:

"به دلیل بالا بودن حجم تماس‌ها، در حال حاضر نمی‌توانیم به تماس شما پاسخ دهیم. لطفا بعدا تماس بگیرید، یا به اطلاعات و خدمات بیکاری در وبسایت ما به نشانی www.esd.wa.gov مراجعه کنید. از شکیبایی شما سپاسگزاریم. خدانگهدار."

 

با وجود حجم بالای تماس‌های دریافتی، ما متعهدیم که به شما کمک کنیم. ما از مترجمان شفاهی برخورداریم. اگر لازم است که از طریق تلفن درخواست دهید، این نکات به شما کمک می‌کند.

 

دیر یا زود تماس بگیرید تا شانس صحبت با یک اپراتور را داشته باشید.
اطلاعات و ساعات مرکز مطالبه‌گری.

تلفن را جواب دهید. ممکن است از طرف ما باشد! نام ما بر روی تلفن شما ظاهر نمی‌شود. اگر تماس ما را جواب ندادید، باید با ما تماس بگیرید، که زمان بیشتری را به فرآیند درخواست‌تان اضافه می‌کند.

قبل از درخواست:

 

اگر شهروند آمریکا نیستید، همچنان می‌توانید درخواست مزایای بیکاری بدهید. در مورد شهروندی و حقوق قانونی کار کردن خود بیشتر بدانید.

برای اینکه در مورد خدمات الکترونیکی، وبسایت امن Employment Security Department (اداره امنیت استخدام) بیشتر بدانید از این راهنما استفاده کنید. از خدمات الکترونیکی برای مزایای بیکاری استفاده کنید، درخواست‌های هفتگی بدهید و به اطلاعات مربوط به مزایای خود دسترسی داشته باشید.

درخواست دادن:

می‌توانید به‌صورت آنلاین در مورد آنچه در هنگام درخواستتان برای بیکاری از شما می‌پرسیم بیشتر بدانید.

بعد از درخواست دادن:

اگر نامه تعیین‌کننده را از طرف ما دریافت کردید و با آن مخالفید، راحت‌ترین راه درخواست روش آنلاین در خدمات الکترونیک است. یا، می‌توانید از فرم درخواست مزایا استفاده کنید.

برای دریافت مزایا، باید دنبال کار باشید. در مورد ملزومات جستجوی کار بیشتر بدانید.

برای دسترسی به طیفی از منابع موجود برای کارگران به صفحه بازگشت به‌ کار مراجعه کنید.

صفحه امتناع از کار به سؤالات مربوط به عدم بازگشت کارکنان به کار پاسخ می‌دهد.

اضافه‌پرداخت‌ها زمانی اتفاق می‌افتد که فردی مزایایی را دریافت کرده باشد و بعدا بفهمیم که واجد‌شرایط نیست. لطفا اخطاریه‌های اضافه‌پرداخت را نادیده نگیرید.

Paid Family & Medical Leave (مرخصی پزشکی و خانواده باحقوق)

 

Paid Family & Medical Leave (مرخصی خانواده و پزشکی باحقوق) مزیتی برای کارگران واشنگتنی است. وقتی مشکل سلامتی حادی مانع از کار کردن شما می‌شود یا وقتی برای مراقبت از اعضای خانواده، برقراری ارتباط با کودک تازه‌متولد شده یا وقت‌گذرانی با عضوی از خانواده که برای خدمت سربازی آماده می‌شود، نیاز به زمان دارید این مزایا در اختیار شماست.

 

در مورد Paid Leave (مرخصی باحقوق) بیشتر بدانید.

 

مشاغل و آموزش‌ها (انگلیسی و اسپانیایی)

WorkSource (منبع کار) می‌تواند در پیداکردن شغل یا حرفه بعدی به شما کمک کند. برای شروع به WorkSourceWA.com مراجعه کنید. تحت Resources (منابع)، از WorkSource locator (مکانیاب منابع کار) برای پیداکردن دفتری نزدیک خودتان استفاده کنید و ببینید چه خدماتی به طور مجازی و حضوری برایتان موجود است.