Lo sentimos. Aún no hemos traducido esta página al español. Avísenos si desea que esto sea una prioridad y traduciremos la página lo antes posible.


We're sorry. We have not yet translated this page into Spanish. Please let us know if you want us to make it a priority and we will work to translate it as soon as possible.


Solicitar traducción Request translation

Gracias, su solicitud ha sido presentada. Thank you, your request has been submitted.

Trên trang này

Trợ cấp thất nghiệp | Nghỉ Phép Có Lương vì Lý Do Gia Đình & Y Tế | Việc làm & đào tạo

 


Trợ cấp thất nghiệp

Nộp đơn bằng cách gọi 800-410-0758. Bấm số máy lẻ 10 để được trợ giúp bằng Tiếng Việt (có thông dịch miễn phí). Nếu quý vị bị điếc, khó nghe hoặc có khiếm khuyết giọng nói, xin gọi Washington Relay Service (Dịch Vụ Tiếp Âm Washington) bằng cách bấm số 711.

               

Khi gọi tới số này, quý vị có thể nghe thấy lời nhắn này (tệp wav) bằng Tiếng Anh. Lời nhắn có nội dung:

“Vì khối lượng cuộc gọi quá lớn, chúng tôi không thể trả lời cuộc gọi của quý vị ngay lúc này. Vui lòng gọi lại sau hoặc truy cập thông tin và dịch vụ thất nghiệp trên trang mạng của chúng tôi tại www.esd.wa.gov. Cảm ơn quý vị đã thông cảm. Tạm biệt.”

 

Dù lượng cuộc gọi rất lớn, chúng tôi vẫn cam kết trợ giúp quý vị. Chúng tôi có các thông dịch viên ngôn ngữ. Nếu quý vị cần nộp đơn qua điện thoại, những gợi ý sau có thể giúp ích.

 • Gọi sớm hoặc muộn để tăng khả năng liên lạc được với tổng đài viên.
  Giờ làm việc và thông tin từ Trung Tâm Yêu Cầu Phúc Lợi.
 • Trả lời điện thoại. Đó có thể là chúng tôi! Tên chúng tôi sẽ không hiển thị ở tên định danh người gọi. Nếu bỏ lỡ cuộc gọi của chúng tôi, quý vị sẽ phải gọi lại, tức là sẽ mất thêm thời gian cho quy trình nộp đơn.

 

Trước khi nộp đơn:

 • Nếu không phải là công dân Hoa Kỳ, quý vị vẫn có thể nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp. Tìm hiểu thêm về tư cách công dân và quyền lao động hợp pháp.
 • Sử dụng hướng dẫn này để tìm hiểu thêm về eServices, trang mạng bảo mật của Employment Security Department (Sở An Ninh Việc Làm). Hãy sử dụng eServices để nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp, nộp yêu cầu phúc lợi theo tuần và truy cập thông tin về phúc lợi của quý vị.

 

Nộp đơn:

 

Sau khi nộp đơn:

 • Nếu quý vị nhận được thư cho biết quyết định của chúng tôi và quý vị không đồng ý với quyết định đó, cách dễ dàng nhất để kháng nghị là thực hiện trực tuyến, trong eServices. Hoặc, quý vị có thể sử dụng mẫu đơn Kháng Nghị về Phúc Lợi.
 • Để nhận phúc lợi, quý vị phải tìm việc. Tìm hiểu thêm về các yêu cầu đối với tìm việc.
 • Truy cập trang Đi làm trở lại để tìm hiểu một loạt các tài nguyên dành cho người lao động.
 • Trang Từ khước làm việc giải đáp các câu hỏi về những người lao động không trở lại với công việc.
 • Trường hợp trả dư phúc lợi xảy ra khi có người nhận được khoản phúc lợi, nhưng sau đó chúng tôi phát hiện là họ không đủ điều kiện. Vui lòng không bỏ qua các thông báo trả dư phúc lợi.

 

Paid Family & Medical Leave (Nghỉ Phép Có Lương vì Lý Do Gia Đình & Y Tế)

 

Paid Family & Medical Leave (Nghỉ Phép Có Lương vì Lý Do Gia Đình & Y Tế) là một phúc lợi dành cho người lao động ở Washington. Phúc lợi này dành cho quý vị khi một bệnh trạng nghiêm trọng khiến quý vị không thể làm việc hoặc khi quý vị cần thời gian để chăm lo cho một người thân trong gia đình, gắn kết tình cảm với con mới sinh hoặc mới nhận nuôi, hay là dành thời gian cho một người thân trong gia đình đang chuẩn bị phục vụ quân ngũ ở nước ngoài.

 

Tìm hiểu thêm về phúc lợi Paid Leave (Nghỉ Phép Có Lương).

 

Việc làm & đào tạo (Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha)

WorkSource có thể giúp quý vị tìm việc làm hoặc con đường sự nghiệp tiếp theo. Truy cập WorkSourceWA.com để bắt đầu. Trong mục Resources (Tài nguyên), sử dụng WorkSource locator (công cụ tìm địa chỉ WorkSource) để tìm một văn phòng ở gần quý vị và xem có những dịch vụ nào được thực hiện trực tuyến cũng như trực tiếp.