Search

1 - 10 of 56 results

 • English language assistance

  English language assistance

  If you need to apply for unemployment-insurance benefits or you have questions about your insurance benefits, please call 1-800-318-6022. When you call, ask for free interpretive services, if needed, to talk to someone about unemployment benefits.

   

  Unemployment benefits videos

  Frequently asked questions about unemployment benefits

  Apply for unemployment benefits

  File a weekly claim

    (back to LEP home)

    

  more

 • Oromo-language assistance - Afaan Oromoo

  Oromo language assistance - Afaan Oromoo

  Yoo fayidawwan inshuransi kan hoji abummaaf iyyannoo galchuu barbaadde yookan fayidawwan inshuransi kan hoji abummaa kee ilaalchisee gaaffii yoo qabaatte maalo 1-800-318-6022 itti bilbilitii lak.  6 xugi.  Yeroo bilbilto, fayidawwan hoji abummaa ilaalchisee nama tokko waliin haasa'uf, tajajila turjumana baasi malee gaafadhu, yoo barbachisa ta'e.

    

   

  Formii Gargaarsa Hoj-Dhaddummaa Ittiin Gaafatan 

    

    (back to LEP home)

    

  more

 • Somali-language assistance - Soomaali

  Somali language assistance - Soomaali

  Haddii aad u baahan tahay inaad codsatid faa'iidooyinka caymiska shaqo-la'aanta (unemployment insurance) ama aad qabtid su'aalo ku saabsan faa'iidooyinkaaga caymiska shaqo-la'aanta, fadlan wac 1-800-318-6022, oo riix 6.  Marka aad na soo wacdid, weydiiso adeegyada turjubaanka ee bilaashka ah, haddii aad u baahaid, si aad qof ugala hadashid faa'iidooyinka shaqo-la'aanta.

    

   

  Foomka Weydiisashada Caymiska Schaqo La'Aanata 

    

    ( …

  more

 • Rule-making - Expedited rule-making – eliminating obsolete language

  Expedited rule-making – eliminating obsolete language

  DescriptionA number of rules are amended or repealed to eliminate outdated effective dates. Two rules are repealed because the underlying statutory authority no longer exists. WAC 192-230-030 is repealed because if repeats language contained in statute.

  Individuals who object to the use of the expedited rule-making process for these changes must contact the department no later than August 8, 2017.

    DocumentsCR 103 | CR 105 | Repeal OTS …

  more

 • 1
 • 2
 • 3
 • ...