របៀបដាក់ពាក្យស្នើសុំអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងពេលគ្មានការងារធ្វើ

តើអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងពេលគ្មានការងារធ្វើមានអ្វីខ្លះ?

អត្ថប្រយោជន៍ក្នុងពេលគ្មាន​ការងារធ្វើ​ ផ្ដល់ជូនអ្នកនូវ​ប្រាក់​ចំណូល​បណ្ដោះ​អាសន្ន​នៅពេល​ដែល​អ្នក​​បា​ត់​បង់​ការងារ​​ មិនមែនដោយ​សារ​កំហុសរបស់អ្នក។ ប្រាក់នេះជំនួសឲ្យប្រាក់កម្រៃដែលអ្នកបាត់បង់ និងជួយអ្នកក្នុងការបង់ថ្លៃចំណាយនានា​ នៅ​ពេលដែលអ្នក​ស្វែង​រក​​​ការងារថ្មី។ អត្ថប្រយោជន៍ទាំងនេះ​បានមកពី​ប្រាក់ពន្ធ​ដែល​អតីតនិយោជក​របស់អ្នក​បានបង់​។ អត្ថប្រយោជន៍ទាំងនេះ​មិន​អាស្រ័យ​លើ​​តម្រូវការ​ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ​ទេ—ពោលគឺ​ អាស្រ័យ​ថាតើ​​អ្នកបាន​បាត់​បង់​ការងារ​នា​ពេល​ថ្មីៗ​នេះ​ឬ​យ៉ាងណា​​។

មុននឹងចាប់ផ្ដើម សូមពិនិត្យមើលចម្លើយចំពោះ សំណួរទូទៅទាំងនេះ អំពីអត្ថប្រយោជន៍ដែលមានផ្ដល់ជូន។


ដាក់ពាក្យសុំតាមអនឡាញ (សម្រាប់ភាសាអង់គ្លេស និងភាសាអេស្ប៉ាញតែប៉ុណ្ណោះ)

វិធីដែលល្អ និងឆាប់​រហ័សបំផុត​ក្នុងការ​ដាក់ពាក្យសុំ​ គឺ​តាមអនឡាញ។ ការដាក់ពាក្យសុំ​តាមអនឡា​ញ គឺមានសម្រាប់តែភាសាអង់គ្លេស និងភាសាអេស្ប៉ាញ​តែ​ប៉ុណ្ណោះ។ មុនពេលដែលអ្នកដាក់ពាក្យសុំ​ សូមពិនិត្យមើលថាតើអ្នក​មាន​សិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់​ដែរ​ឬទេ និង​ស្វែងយល់ពី​អ្វីដែល​អ្នក​ត្រូវ​​ដាក់ពាក្យសុំ៖

  • អត្ថប្រយោជន៍ មានផ្តល់ជូន​​សម្រាប់​ជួយដល់​មនុស្ស​ដែលបាត់បង់ការងារ​ដោយសារតែជំងឹ​​ COVID-19។ ពិនិត្យមើលថាតើអ្នកមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់​ដែរ​ឬទេ នៅទីនេះ។
  • ស្វែងយល់ថាតើអ្នកមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ធម្មតាក្នុងពេលគ្មានការងារធ្វើ ដោយ ការគូសធីកនៅលើតារាងនេះ។
  • មុនពេលដាក់ពាក្យសុំអត្ថប្រយោជន៍ធម្មតាក្នុងពេលគ្មានការងារធ្វើសូមទាញយកតារាងផ្ទៀងផ្ទាត់នេះ ដើម្បីជួយអ្នកក្នុងការរៀបចំ។
  • ប្រសិនបើអ្នកប្រកបអាជីវកម្មដោយខ្លួនឯង (ស្វ័យការងារ) ឬបាត់បង់ការងារដោយសារជំងឺ COVID-19 និងមិនមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ធម្មតាក្នុងពេលគ្មានការងារធ្វើ អ្នកអាចនឹងមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទទួលបានជំនួយពេលគ្មានការងារធ្វើដោយសារជំងឺរាតត្បាត (Pandemic Unemployment Assistance)។ ទាញយក តារាងផ្ទៀងផ្ទាត់នេះ មុនពេលដែលអ្នកដាក់ពាក្យ (អ្នកត្រូវតែដាក់ពាក្យសុំអត្ថប្រយោជន៍ធម្មតាក្នុងពេលគ្មានការងារធ្វើជាមុនសិន)។ 
  • ប្រសិនបើអ្នកបានទទួល “Determination Letter (លិខិតសេចក្ដីសម្រេច)” ពីយើង ហើយអ្នកមិនយល់ស្របជាមួយនឹងសេចក្ដីសម្រេចនេះ មធ្យោបាយងាយស្រួលបំផុត ដើម្បីប្ដឹងតវ៉ានៅលើអនឡាញក្នុង eService ។ ឬអ្នកអាចប្រើ Benefits Appeal Form ( ម្រង់ប្ដឹងតវ៉ាចំពោះអត្ថប្រយោជន៍) បាន។
  • ត្រៀមសំណួរដែលយើងសួរស្ដីពីការទាមទារមួយសប្ដាហ៍ម្ដងនៃជំងឺ COVID-19 របស់អ្នក
  • ស្វែងយល់បន្ថែមអំពី អ្វីដែលយើងសួរនៅពេលអ្នកដាក់ពាក្យសុំនិកម្មភាពតាមអនឡាញ។
  • ប្រើការណែនាំនេះ ដើម្បីស្វែងយល់ន្ថែមអំពី eService គេហទំព័រសុវត្ថិភាពរបស់នាយកដ្ឋានសន្ដិសុខការងារ សម្រាប់ការដាក់ពាក្យសុំអត្ថប្រយោជន៍និកម្មភាព ការទាមទារការដាក់បញ្ជូនមួយសប្ដាហ៍ម្ដង និងការចូលប្រើព័ត៌មានអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់អ្នក។


ដាក់ពាក្យសុំតាមអនឡាញឥលូវនេះ

(សម្រាប់ភាសាអង់គ្លេស និងភាសាអេស្ប៉ាញតែប៉ុណ្ណោះ)


ដាក់ពាក្យសុំតាមទូរសព្ទ (មានអ្នកបកប្រែ)

អ្នកអាចដាក់ពាក្យសុំ​តាមទូរសព្ទបាន។ រយៈពេលរង់ចាំការ​ហៅទូរស​​ព្ទក្នុងពេលនេះ​គឺ​មានរយៈពេលយូរ​ ដោយសារ​មាន​អ្នក​ហៅទូរសព្ទ​​​​ច្រើន​ដើម្បីសាក​សួរ​អំពី​​ការ​ទាមទាររបស់ពួកគេ​ដោយសារតែ​ជំងឺ​រាតត្បាត COVID-19។ យើង​មានការប្ដេជ្ញាចិត្តក្នុងការជួយអ្នក និង​មានអ្នកបកប្រែភាសា ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នក​ត្រូវការ​ដាក់ពាក្យសុំ​​តាម​ទូរសព្ទ គន្លឹះទាំងនេះ​អាចនឹងមានប្រយោជន៍។

ធ្វើការហៅទូរសព្ទមុនគេ ឬក្រោយគេ
យើងទទួលទូរសព្ទពីម៉ោង 7 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 4 ល្ងាច ពីថ្ងៃចន្ទដល់ថ្ងៃសៅរ៍។ ការហៅទូរសព្ទមុនគេ ឬក្រោយគេ នឹង​បង្កើនឱកាស​ក្នុងការ​ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងទៅកាន់​សហការី។

ទទួលទូរសព្ទ
ពួកយើងអាចនឹងហៅទូរសព្ទ​ទៅ! ឈ្មោះរបស់យើង​នឹងមិន​បង្ហាញឲ្យ​ឃើញ​នៅលើ​កម្មវិធី​កំណត់​អត្តសញ្ញាណ​អ្នកហៅ​ទូរសព្ទចូល​ (caller ID) របស់​អ្នក​ទេ​។ ប្រសិនបើអ្នកខកខានក្នុងការទទួលទូរសព្ទពីយើងខ្ញុំ អ្នកនឹងត្រូវទូរសព្ទត្រឡប់មកពួកយើង​​វិញ ដែល​នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​ដំណើរ​ការ​ដាក់ពាក្យសុំ​របស់អ្នកត្រូវចំណាយពេលកាន់តែយូរ។ 

ដើម្បីដាក់ពាក្យសុំតាមទូរសព្ទ សូមហៅទូរសព្ទទៅកាន់លេខ  800-318-6022។